خدمات ما

 درمان هاي دندانپزشكي 

خردسالان و کودکان

نوجوانان

درمان دندانپزشكي تحت بيهوشي و آرامبخشي

پیشگیری از پوسیدگی

آموزش بهداشت

 فلورایدتراپی

 فیشورسیلانت

کلیه خدمات درمانی

ترمیم و عصب کشی

روکش مخصوص دندانهای شیری

فضانگهدارها و ارتودنسی پیشگیری

تجهیزات به روز و مکانی شاد برای کودکان

اتاق بازی و سرگرمی

اتاق بازی و سرگرمی

سالن انتظار شاد و کودکانه

دندانپزشكي تحت بيهوشي

دندانپزشكي تحت بيهوشي

تجهیزات مدرن